Сайтка кириу

(Каракалпакша) ЕЛИМИЗДЕГИ БИРДЕН-БИР МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕСИ

Kechirasiz bu matn faqat “Каракалпакша” mavjud.