Сайтка кириу

Қала ҳаққында

НӨКИС ҚАЛАСЫ ҲАҚҚЫНДА МАҒЛЫЎМАТ

Нөкис қаласы 1932-жыл 1-апрелден баслап Қарақалпақстан Республикасының пайтахты етип белгиленген. Нөкис қаласы Республиканың экономикалық, сиясий ҳәм мәдений орайы болып есапланады. Қаланың географиялық жайласқан жери Өзбекстанның арқа-батыс тәрепинде, Қарақалпақстан Республикасының орайында жайласқан. Қаланың шығыс тәрепинде Қызылқум шөлистанлығы бар. Сонлықтан, қаланың ҳаўа-райы континентал болып, жазда қурғақ, ыссы ҳәм қыста суўық болып келеди.

Қаланың жер майданы 221 кв.км, халқының саны 336,5 мың адамды қурайды. Қалада 58 мәкан пуқаралар жыйыны бар.

Қала аймағынан темир жол, автотранспорт жоллары өткен болып, бул жоллар арқалы Қазақстан Республикасы менен байланыс орнатылған.

Нөкис қаласында ири имәратлар ҳәм архитектуралық естеликлер бой тиклеген. Солардан, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Бердақ музейи, Оқыўшылар ҳәм спорт сарайлары, Нөкис Аэропорты, Темир жол вокзалы, «Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музейи», «Ташкент» мийманханасы имәратлары, «Истиқлол» балалар дем алыў орайы ҳәм тағы басқалар.

Қалада 44 улыўма билим бериў мектеби, 5 мектеп-интернаты, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис мәмлекетлик педагогика институты, Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң Нөкис филиалы, Ташкент мәмлекетлик педиатрия институтының Нөкис филиалы, Мухаммед аль-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университетиниң Нөкис филиалы, Ташкент мәмлекетлик көркем-өнер институтының Нөкис филиалы, 26 орта арнаўлы оқыў орынлары (академик лицей ҳәм касип-өнер колледжлери), 48 мектепке шекемги билимлендириў бөлими хызмет көрсетип атыр.