Сайтка кириу

«ӨЗБЕКСТАН: РАЎАЖЛАНЫЎ СТРАТЕГИЯСЫ 2017-2021. ЖЕДЕЛ РЕФОРМАЛАР» КИТАБЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫРЫЎ

«ӨЗБЕКСТАН: РАЎАЖЛАНЫЎ СТРАТЕГИЯСЫ 2017-2021. ЖЕДЕЛ РЕФОРМАЛАР» КИТАБЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫРЫЎ Өзбекстан Республикасының Ҳиндистандағы елшиханасында «Өзбекстан: Раўажланыў стратегиясы 2017-2021. Жедел реформалар» темасында дөгерек сәўбети болып өтти. Илаж «Раўажланыў стратегиясы» орайы, «Ҳиндистан – Өзбекстан» дослық жәмийети, Жамия миллий исламия орайлық университети, Жавоҳарлал Неру атындағы университет және «Ҳиндистан – Орайлық Азия» изертлеў қоры менен биргеликте шөлкемлестирилди. Онда Ҳиндистанның аналитиклери, […]

Нокис калалык жергиликли бюджетинин 2019-жылга тийкаргы параметрлери

                                                                                                           Халық депутатлар Нөкис                                                                                                              қалалық Кеңесиниң                                                                                                               2018-жыл «____» ________                                                                                                            __________-санлы карарына                                                                                                                             2-санлы косымша   Нокис калалык жергиликли бюджетинин 2019-жылга тийкаргы параметрлери   Көрсеткишлер Мын сумда Дараматлар барлығы 195,048,730.2 Сонын ишинде: 54,340,190.4 1. Саўда ҳәм жәмийетлик аўкатланыў карханалары ушын бирден-бир салык толеми  2,517,990.5   2. Салык төлеудин апиуайыластырылған дизимин колланыушы микрофирма хам киши […]

2019-жылға Нөкис калалык жергиликли бюджетлериниң дараматлар ҳәм қарежетлер көлеми ҳәм субвенциялардын шекленген МУҒДАРЫ

                                                                           Халық депутатлар Нөкис                                                                             қалалық Кеңесиниң                                                                                  2018-жыл «____» ___________                                                                                __________-санлы карарына                                                                                                      1-санлы косымша 2019-жылға Нөкис калалык жергиликли бюджетлериниң дараматлар ҳәм қарежетлер көлеми ҳәм субвенциялардын шекленген МУҒДАРЫ       (мың сумда)   Дараматлар Қарежетлер Халык талими хам ден саулыкты саклау мекемелернин ис хакы хам бирден-бир социаллык толем карежетлери ушын максетли […]

ХАЛЫҚ ДЕНСАЎЛЫҒЫ БЕККЕМ БОЛСА РАЗЫ БОЛАДЫ

ХАЛЫҚ ДЕНСАЎЛЫҒЫ БЕККЕМ БОЛСА РАЗЫ БОЛАДЫ Президентимиз 8-шаңарақлық поликлиникасында да болды. -Бурын шараятымыз дым аўыр еди, медициналық хызмет көрсетиў ушын жетерли имканиятымыз жоқ еди. Ҳәзир болса, жаңадан қурылған, жақтылы, жыллы, барлық қолайлықларға ийе заманагөй әсбап-үскенелер менен тәмийинленген имаратта сапалы медициналық хызмет көрсетип атырмыз, – дейди поликлиниканың бас шыпакери Гүлзар Утемуратова.  Поликлиникада жумыс ўақты азанғы саат 08:00  […]

ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ ТӘРБИЯСЫ – БИРИНШИ ҲӘМ ӘҲМИЙЕТЛИ ЎАЗЫЙПА

ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ ТӘРБИЯСЫ – БИРИНШИ ҲӘМ ӘҲМИЙЕТЛИ ЎАЗЫЙПА Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев ҳәр жылы  Қарақалпақстан Республикасына сапары даўамында  елимиздеги социаллық—экономикалық реформалардың барысы, әмелге асырылып атырған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысып, халық пенен пикирлеседи. Сондай-ақ, Президентимиз өзиниң ҳәр бир шығып сөйлеген сөзинде ҳәм аймақларға сапар етиўинде мектепке шекемги билимлендириўдиң сапасын арттырыў, бул мәкемелерде балаларды […]