Сайтка кириу

Норматив хужжетлер

Нөкис қаласы «Нөкис автомобиль ҳәм аўсық бөлеклерин сатыў» базары алдында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы И.Каримов көшесиниң Ж.Аймурзаев, Н.Сараев көшелери аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы 4Р-191 «Нөкис киши айланба жолы» 16-18 км аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы Ғәрезсизлик көшесинде жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы Алмазар көшесиниң Ч.Абдиров көшеси кесилиспесинен Беруний көшелери аралығында, А.Досназаров көшесиниң Қарақалпақстанның 60-жыллығы көшеси кесилиспесинен Беруний көшеси аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында.

Нөкис қаласы А.Досназаров көшесинен Көклемзар көшесиниң «Еслеў ҳәм қәдирлеў» майданы тәрепинде жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында.

Нөкис қаласы Ғәрезсизлик көшесинде жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы Т.Қайыпбергенов көшесиниң Т.Жумамуратов, А.Шамуратова көшелери аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Нөкис қаласы Х.Реджепов көшеси «Республикалық туўыў үйи» алдынан өтиўши 4-Р-1 91 автомобиль жолына жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында