Сайтка кириу

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЖАҢА УСЫЛЛАРЫ ТҮСИНДИРИЛДИ

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЖАҢА УСЫЛЛАРЫ ТҮСИНДИРИЛДИ

ЮНЕСКО ның Ташкенттеги ўәкилханасының шөлкемлестириўинде Уллыбританияның Ташкент қаласындағы елшиханасы ҳәм Заманагөй журналистиканы раўажландырыў орайы менен бирликте «Жәмийетлик мәплерди қадағалаўды тәмийинлеўде Өзбекстан ғалаба хабар қуралларының потенциалын күшейтиў» атамасында республикамыздың барлық орынларында семинар-тренинглер өткерилмекте.

Усындай семинар-тренинг усы жыл 10-12-октябрь күнлери Нөкис қаласында да болып өтти.

Тренинг «Дата журналистика»ның мазмун-мәнисин түсиндириў, медиаөзлестириў ҳәм мәлимлеме бериўдиң жаңа усыллары, кейслер ҳәм Exsels пенен ислесиў сыяқлы мәселелерге бағышланды.

Илажда ЮНЕСКОның Ташкент ўәкилханасының тренери Эмиль Фахреев ҳәм менторы Ҳотам Абдураимовлар сабақ өтип, тренингтиң мақсети ҳәм ўазыйпалары туўралы кең түрде мағлыўмат берди.

Тренинг интерактив усылда өтип, Exsels программасы арқалы таблицаларды дүзиў, фильтрлер менен ислесиў, мағлыўматларды алыў ҳәм таллаў, олар арқалы «Дата журналистика» бағдары бойынша мақала таярлаў усыллары көргизбели қураллар арқалы, әмелий тәризде түсиндирилип барылды.

Техниканың раўажланыўы, интернет тармағының күннен-күнге жетилисип баратырғанлығы себепли жәмийетшиликтиң хабар ҳәм мәлимлемелерди алыўының мүмкиншиликлери кеңейип бармақта. Соның ишинде,  «дата-журналистика» ҳәзирги ўақытта барлық интернет тармақларында оғада жийи қолланылмақта.

Семинарда журналистикадағы усындай жаңалықлар туўралы кеңирек түсиник берилип, интернет пенен ислесиў ҳәм материал таярлаўда ҳәр қыйлы программалардан пайдаланыў усыллары үйретилди.

Сондай-ақ, семинарда гипотезаны қәлиплестириў, мағлыўматлар менен ислесиўдиң басқышлары, дәреклер менен ислесиў, жеке дата-сет дүзиў ҳәм басқа да интернет арқалы мақала таярлаў усыллары туўралы мағлыўматлар берилди.