Сайтка кириу

ЖЕРГИЛИКЛИ БЮДЖЕТ ДӘРАМАТЛАРЫНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ КӨРСЕТКИШЛЕРИ

ЖЕРГИЛИКЛИ БЮДЖЕТ ДӘРАМАТЛАРЫНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ КӨРСЕТКИШЛЕРИ

 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-декабрьдеги ПҚ-4086-санлы «Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жылғы тийкарғы макроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджети параметрлери ҳәмде 2020-2021-жылларға бюджет болжаўлары ҳаққында»ғы қарары талапларынан келип шығып, Нөкис қаласы жергиликли бюджети дәраматлар бөлеги бойынша 2019-жылдың 9 айы жуўмағында 54 миллиард 449,8 миллион сўм өндирилип, реже 112,0 процентке орынланды. Өткен жылға салыстырғанда 10 миллиард

850,8 миллион сўмға артық өндирилди, қәрежетлердиң бир бөлеги, яғный, мектепке шекемги билимлендириў тараўы, халық билимлендириў тараўы ҳәм денсаўлыкты сақлаў тараўы хызметкерлериниң ис ҳақы ҳәм оған теңлестирилген төлемлер менен жумыс бериўшилер тәрепинен төленетуғын бирден-бир социаллық төлемлерин төлеў ушын қарақалпақстан Республикаксы бюджетинен 163 миллиард 665 миллион 885 мың сўм трансфертлер ажыратылды.

Атап айтқанда, жергиликли бюджет дәраматларының түрлери бойынша:

– физикалық тәреплердиң мал-мүлк салығынан реже 5 миллиард 476,9 миллион сўм, ҳақыйқатта

5 миллард 503,5 миллион сўм өндирилип, реже 100,5 процентке орынланды, өткен жылға салыстырғанда 1 миллиард 843,3 миллион сўмға артық өндирилди;

– физикалық тәреплердиң жер салығынан реже 4 миллиард 722,2 миллион сўм, ҳақыйқатта

6 миллиард 129,2 миллион сўм өндирилип, реже 129,8 процентке орынланды, өткен жылға салыстырғанда 2 миллиард 111,6 миллион сўмға артық өндирилди;

– жергиликли салықлар ҳәм түсимлерден 2 миллард 200 мың сўм, ҳақыйқатта 2 миллиард

744,7 миллион сўм өндирилип, реже 137,2 процентке орынланды, өткен жылға салыстырғанда

1 миллиард 442,5 миллион сўмға артық өндирилди;

– исбилерменлик пенен шуғылланыўшы юридик ҳәм физикалық тәреплердиң алынатуғын турақлы (патент) белгиленген дәрамат салығынан 6 миллиард 182,0 миллион сўм реже белгиленип, ҳақыйқатта 6 миллард 216,4 миллион сўм өндирилди, реже 100,5 процентке орынланды;

– базарлар дәраматынан түсимлер бойынша 2 миллиард 998,3 миллион сўм реже белгиленип, ҳақыйқатта 2 миллиард 675,0 миллион сўм өндирилди, реже 89,2 процентке орынланды;

– физикалык тәреплерден алынатуғын дәрамат салығынан ажыратпа бойынша 25 миллиард

935,1 миллион сўм  реже белгиленип, ҳақыйқатта 29 миллиард 685,6 миллион сўм өндирилди, реже 114,5 процентке орынланды;

– суў ресурсларынан пайланғанлығы ушын салық бойынша 217,8 миллион сўм  реже белгиленип, ҳақыйқатта 244,3  миллион сўм өндирилди, реже 112.2 процентке орынланды;

– басқа түсимлер бойынша 505,5 миллион сўм өндирилди.

 

Мағлыўмат ушын: 2018-жыл 9 ай даўамында Нөкис қаласы жергиликли бюджетиниң дәраматлар бөлегиниң режеси 35 миллиард 848,03 миллион сўм белгиленген болып, ҳақыйқатында 43 миллиард 599,04 мллион сўм өндирилди, реже 121,62 процентке артығы менен орынланды.

 

Усы жылдың 9 айы даўамында жергиликли бюджеттиң қәрежетлер бөлеги киритилген өзгерислерден кейинги анықланған режеси 247 миллиард 665,4 миллион сўм болды ҳәм өткен жылдың усы дәўирине қарағанда 89 миллиард 860,06 миллион сўмға артық, яки 156,94 процентке көп. Усы режеге тийкар 252 миллиард 291,28 миллион сўм жумсалды ҳәм өткен жылдың усы дәўирине қарағанда 66 миллиард 772,02 миллион сўм артық қәрежет жумсалды, яғный, қәрежетлер

135,99 процентке өсти. Режениң орынланыўы болса, 101,87 процентти қурады.

Соннан тараўлар бойынша:

– абаданластырыў қәрежетлерине 14 миллиард 150,39 миллион сўм жумсалып, орынланыўы

125,59 процент;

– аўыл хожалығы қәрежетлерине 499,51 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 98,67 процент;

– дренаж жумыслары ушын қәрежетлерине 1 миллиард 10,08 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 97,65 пайыз;

– халық билимлендириў тараўы қәрежетлери 124 миллиард 756,89 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 99,78 процент;

– мектепке шекемги билимлендириў тараўы қәрежетлериíå 47 миллиард 273,05 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 97,88 процент;

– мәденият тараўы қәрежетлерине 765,49 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 99,99 процент;

– денсаўлықты сақлаў тараўы қәрежетлерине 33 миллиард 456,86 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 100,48 процент;

– физикалық тарбия қәрежетлерине 3 миллиард 374,42 миллион сўм жумсалып, орынланыўы

103,76 процент;

– басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлерине 10 миллиард 414,44 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 107,05 процент;

– өзин-өзи басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлерине 3 миллиард 725,08 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 99,45 процент;

– пуқараларға жеткизилген зыянды қаплаў қәрежетлерине
7 миллиард 140,26 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 106,86 процент;

ҳәкимликтиң сақлаў қоры қәрежетлерине 1 миллиард 513,03 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 91,59 процент;

– ҳәкимлик балансында болған улыўма пайдаланыўдағы хожалықлар аралық ишки жолларды толық ҳәм  гезектеги оңлаў жумысларға жумсалған қаржылар 1 миллиард 93,06 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 78,51 процент;

– социаллық жақтан бийимлестириў орайы қәрежетлерине 155,73 миллион сўм жумсалып, орынланыўы 102,49 процент;

– адвокатлық хызмети қәрежетлерине 97,69 миллион сўм қаржылар жумсалып, орынланыўы

100,00 процент;

– аймақларды комплекс раўажландырыў қорына ажыратылған қаржылар 2 миллиард 692 миллион сўм;

– орайластырылған инвестицияларды қаржыландырыўға 173,31 миллион қаржылар жумсалды.

Мағлыўмат ушын: Нөкис қалалық жергиликли бюджетиниң
2018-жылдың 9 айы даўамындағы киритилген өзгерислерден кейинги анықланған қәрежетлер бөлегиниң режеси 157 миллард 805,38 миллион сўмға белгиленген болып, ҳақыйқатында

185 миллиард 519,26 миллион сўм жумсалды, реже 117,56 процентке орынланды.

Нөкис қаласы пуқаралары Нөкис қаласы жергиликли бюджетиниң шөлкемлестирилиўинде белсендилигин және де арттырыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Қàðæû министрлигиниң «Ашық бюджет» сайты (openbudget.uz) иске қосылған болып, ҳәр бир пуқара қосымша дереклер есабынан Нөкис қаласы аймықларында әмелге асырыў зәрүр болған иләжлар бойынша пикирлерин билдириў имканияты жаратылған. Усы себеп пенен қала турғынларын жоқарыда көрсетилген веб-сайт арқалы өз пикирлерин билдириўди сорап қаламыз.

Қ.Юсупов,      

Нөкис қалалық Қаржы бөлиминиң баслығы.