Сайтка кириу

ЖАҢА ТЕПЛИЦАНЫҢ ЖОҚАРЫ САПАДАҒЫ ӨНИМЛЕРИ

ЖАҢА ТЕПЛИЦАНЫҢ ЖОҚАРЫ САПАДАҒЫ ӨНИМЛЕРИ

Нөкисте бир данасы 850 грамм келетуғын

жоқары сападағы помидорлар өндирилип атырған ыссыханадан

арнаўлы репортаж

Жақында пайтахтымыздағы Жаслар орайында болып өткен  «Жедел инвестициялар Ҳәм социаллық раўажланыў жылы» Мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде әмелге асырылып атырған жумысларды додалаўға бағышланған баспасөз конференциясы шеңберинде ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасыўында пайтахтымыздағы мийўе-овощ өнимлерин ислеп шығаратуғын «Global Food Imex» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине медиа-тур шөлкемлестирилди.

Бул жерде Түркия Республикасынан алып келинген технологиялар тийкарында ыссыхана комплекси жаратылған болып, помидордың «Розовый» сортынан мол өним жетилистирилмекте. Ыссыхана комплексине улыўма 38,1 миллиард сўм қаржы сарпланған болып, ол ыссыхана Ҳәм өнимлер сақланатуғын музлатқыштан ибарат.
Жәмийет баслығының орынбасары әзиз Бәўеновтың атап өтиўинше, ыссыханада өсирилип атырған помидорлардың Ҳәр бир данасының аўырлығы 850 граммға шекем жетеди, сапасы болса халықаралық стандартларға толық жуўап береди. Помидор жыл даўамында бир тегис өним берип, бул базарларымызды жыл он еки ай усы өним менен тәмийинлеў ушын хызмет етпекте. Ыссыхана өз жумысын өткен жылдың декабрь айында баслаған болса да, усы күнге шекем жетистирилген өнимлер жергиликли базарларымызды тәмийинлеп ғана қоймастан, Россия Федерациясы, сондай-ақ, Өзбекстандағы көпшилик ўәлаятларға экспорт етилмекте.

Помидордың бул сортының узынлығы 6,5 метрге шекем жетип, бир түптиң өзи 14-16 данаға шекем өним береди. Тараўда өнимдарлықты арттырыў мақсетинде Түркия Республикасынан тәжирийбели агроном Энес Топач усы жерде өз тәжирийбелери менен бөлисип, жоқары сападағы мол өним алыў ушын хызмет етпекте.

— Бул помидордың топырағы пальма торфы болып, ол тийкарынан Ҳиндстанда өсетуғын пальма мийўесиниң сыртқы қабығынан таярланады. Бул әпиўайы топыраққа қарағанда 2 жылға шекем жоқары өним береди, — дейди түркиялы агроном Энес Топач биз бенен сәўбетте.

Бул жерде 22 адам турақлы жумыс пенен тәмийинленген.
Жәмийет ағзалары өз жумысларын кеңейтиўди Ҳәм экспорт муғдарын арттырыўды өз алдына мақсет етип қоймақта.