Сайтка кириу

ШАҲАРНИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

 

(2018 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Жами Аҳоли жон бошига  
млрд. сўм 2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда
минг сўм 2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда
 
Саноат 7620,1 100,4 24345,4 99,2  
Истеъмол товарлари 450,2 114,4 1438,3 113,0  
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 38,9 96,6 124,2 123,3  
Асосий капиталга инвестициялар 1147,5 84,3 2656,0 106,8  
Қурилиш ишлари 694,6 101,3 2219,1 101,1  
Чакана товар айланмаси 1304,7 109,0 4168,4 107,7
Бозор хизматлари 2455,8 114,6 7845,9

113,2

 

 

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

  Ташқи савдо айланмаси Экспорт Импорт Сальдо

 

2018 йилнинг          январь-декабрь ойларида 521,0 405,9 115,0 290,9

 

Нукус шаҳрининг Қорақалпоғистон Республикаси билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари

 

(2018 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2017 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда
Нукус шаҳрининг республикада
тутган улуши, %да
 
Саноат 7620,1 100,4 72,1  
Истеъмол товарлари 450,2 114,4 27,0  
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 38,9 96,6 0,6    
Асосий капиталга инвестициялар 1147,5 84,3 19,0    
Қурилиш ишлари 694,6 101,3 37.9  
Чакана товар айланмаси 1304,7 109,0 29,4  
Бозор хизматлари 2455,8 114,6 55,0  
Ташқи савдо айланмаси        (млн. АҚШ доллари) 521,0 101,9 70,7  
   Экспорт                         (млн. АҚШ доллари) 405,9 98,1 89,0  
    Импорт                           (млн. АҚШ доллари) 115,0 118,0 41,0

 

Ижтимоий кўрсаткичлар

 

  Сони Коэффициенти,
1000 аҳолига нисбатан
2017 йил 2018 йил 2017 йил 2018 йил

 

Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши) 310,9 315,1 х х
Аҳолининг табиий ўсиши (киши) 4048 4441 13,1 14,2
Туғилганлар (киши) 5499 5811 17,8 18,6
Вафот этганлар (киши) 1451 1370 4,7 4,4
Гўдаклар ўлими
(1 ёшгача болалар) (киши)
168 127 29,5 22,9
Тузилган никоҳлар (киши) 1904 2151 6,2 6,9
Никоҳдан ажралишлар
(киши)
291 331 0,9 1,1
Кўчиб келганлар (киши) 3070 3303 9,9 10,6
Кўчиб кетганлар (киши) 3610 3572 11,7 11,4