Сайтка кириу

2019-жылға Нөкис калалык жергиликли бюджетлериниң дараматлар ҳәм қарежетлер көлеми ҳәм субвенциялардын шекленген МУҒДАРЫ

 

                                                                         Халық депутатлар Нөкис

                                                                            қалалық Кеңесиниң 

                                                                                2018-жыл «____» ___________

                                                                               __________-санлы карарына

                                                                                                     1-санлы косымша

2019-жылға Нөкис калалык жергиликли бюджетлериниң дараматлар ҳәм

қарежетлер көлеми ҳәм субвенциялардын шекленген

МУҒДАРЫ

 

    (мың сумда)
  Дараматлар Қарежетлер Халык талими хам ден саулыкты саклау мекемелернин ис хакы хам бирден-бир социаллык толем карежетлери ушын максетли бюджетлерара трансфертлер
Нөкис қаласы 54,340,190.4        195,048,730.2

140,708,539.8