Сайтка кириу

Нокис калалык жергиликли бюджетинин 2019-жылга тийкаргы параметрлери

                                                                                                           Халық депутатлар Нөкис

                                                                                                             қалалық Кеңесиниң 

                                                                                                             2018-жыл «____» ________

                                                                                                           __________-санлы карарына

                                                                                                                            2-санлы косымша

 

Нокис калалык жергиликли бюджетинин 2019-жылга тийкаргы

параметрлери

 

Көрсеткишлер

Мын сумда

Дараматлар барлығы

195,048,730.2
Сонын ишинде: 54,340,190.4
1. Саўда ҳәм жәмийетлик аўкатланыў карханалары ушын бирден-бир салык толеми

 2,517,990.5  

2. Салык төлеудин апиуайыластырылған дизимин колланыушы микрофирма хам киши карханалардан алынатуғын бирден бир салык төлеми

 2,574,852.3

3. Исбилерменлик пенен шуғылланатуғын юридикалык хам физикалык тареплерден алынатуғын дарамат салығы.                       16,771,453.9
4.Физикалык тареплердин дараматынан алынатугын дарамат салыгы 17,216,259.0
4. Физикалык тареплердин мал-мулкине салынатугын салык. 3,596,235.1
5. Физикалык тареплердин жер салыгы 3,486,076.6
6. Жергиликли салыклар хам жыйымлар 2,683,162.7

Сонын ишинде:

 
7. Дийхан базарларынан бир мартелик жыйымлар 5,494,160.0
8. Халык талими хам ден саулыкты саклау мекемелернин ис хакы хам бирден-бир социаллык толем карежетлери ушын максетли бюджетлерара трансфертлер  

140,708,539.8

Көрсеткишлер

Мың сумда

Қарежетлер барлығы

195,048,730.2
Соның ишинде:  
1.Абаданластырыу қарежетлери 14,177,813
2.Аўыл хожалығы қарежетлери 466,417.0
3. Дренаж жумыслары ушын карежетлер 1,340,303.2
4. Халык билимлендириў тараўы 132,356,904.5
5. Маденият тараўы 594,157.9
6. Ден-саулыкты саклау тараўы 32,231,729.7
7. Физикалык тарбия 3,663,111.1
9. Басқарыу уйымларын сақлау карежетлери 2,186,958.5
10. Өзин-өзи басқарыу уйымларын сақлау карежетлери 4,498,559.7
11. Пуқараларга жеткизилген зыянды қаплау 14,921.3
12. Хакимликлер захира коры 1,932,632.5
Хакимлик балансында болган улыума пайдаланыудагы хожалыклар ара ишки жолларды толык хам  гезетеги онлау жумысларга ажыратылган каржылар 1,424,101.4

 

13. Баска карежетлер

161,120.8