Сайтка кириу

Шаҳар ривожланишининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари январ-сентябр 2018 йил

Шаҳар ривожланишининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари
январ-сентябр 2018 йил

 

Жорий йил ҳисобот даврида саноат маҳсулотларини ишлаб-чиқариш хажми 4565,6 млрд.сўмни ташкил қилиб, ўтган йилга нисбатан 106,5 фоизни ва халқ истеъмоли маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми 265,7 млрд.сўмни ташкил қилиб, ўсиш хажми 100,0 фоизни ташкил этган. Жалб қилинган инвестициялар ҳажми 829,7 млрд.сўм (108,1%), қурилиш ишлари хажми 545,3 млрд.сўм (102,4%), чакана савдо товар айланмаси 894,2 млрд.сўм (108,1%), хизмат кўрсатиш ҳажми 1844,2 млрд.сўм (113,0%) ни ташкил қилди.

Шунингдек, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари хажми 14544,7 минг сўмни ҳамда халқ истеъмоли маҳсулотлари ишлаб-чиқариш хажми 846,4 минг сўмни ташкил қилган.

 

 

млрд. сўм 2017 йил
январ-сентябрга нисбатан фоиз ҳисобида
Саноат маҳсулоти 4565,6 106,5
Истеъмол товарлари 265,8 100,0
Инвестициялар 829,7 108,1
Қурилиш ишлари 545,3 102,4
Чакана товар айланмаси 894,2 108,1
Хизматлар, жами 1844,2 113,0

 

 

Қала раўажланыўының тийкарғы экономикалық көрсеткишлери
2018 жыл январь-сентябрь

 

Усы жыл есабат дәўиринде санаат өнимлерин ислеп шығарыў көлеми 4565,6 млрд.сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 106,5 пайызды ҳам халық тутыныў товарларын ислеп шығарыў көлеми 265,7 млрд.сўмды қурап, өсим паты 100,0 пайыз болды. Өзлестирилген инвестициялар көлеми 829,7 млрд.сўм (108,1%), қурылыс жумыслары 545,3 млрд.сўм (102,4%), усақлап сатыў товар айланбасы 894,2 млрд.сўм (108,1%), хызмет көрсетиў көлеми 1844,2 млрд.сўм (113,0%) ды қурады.

Сондай-ақ, халықтын жан басына ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеми 14544,7 мын сўмды ҳамде халық тутыныў товарларын ислеп шығарыў көлеми 846,4 мын сўмды қурады.

 

млрд. сўм 2017 жыл
январь-сентябрге салыстырғанда пайыз есабында
Санаат өнимлери 4565,6 106,5
Тутыныў товарлары 265,8 100,0
Аўыл хожалығы 11,0 103,6
Тийкарғы капиталга киритилген инвестициялар 829,7 108,1
Қурылыс жумыслары 545,3 102,4
Усақлап сатыў товар айланысы 894,2 108,1
Хызметлер, жәми 1844,2 113,0