Сайтка кириу

Нөкис қаласында 2019-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының санын белгилеў ҳаққында

Нөкис қаласында 2019-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының санын белгилеў ҳаққында

 

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

НӨКИС ҚАЛАСЫ

 ҲӘКИМИНИӉ ШЕШИМИ

 QORAQOLPOG’ISTON

            RESPUBLIKASI 

NUKUS SHAHRI

HOKIMINING QARORI

No’kis qalasi, A.Dosnazarov 96 j.  Tel  (8-361)  222-89-77  Nukus shahar, A.Dosnazarov 96 u.

Нөкис қаласында 2019-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының санын белгилеў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасының «Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳақкында»ғы Нызамының (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда) 17-статьясы, «Өзбекстан Республикасында майыпларды социаллық қорғаў ҳаққында»ғы Нызамының (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳўжжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон,
277-модда) 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң
2017-жыл 5-декабрдеги «Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 965-санлы қарарына тийкар, социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын  Нөкис қаласында 2019-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде              

                                         

ШЕШИМ  ЕТЕМЕН:

 

 1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын қаладағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мәкемелер ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 15919 пуқараны қурайтуғын 2,0 пайыз муғдарында, сол есаптан:

а) нәгиранлар ушын 4,1 пайыз-13 пуқара;

б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын-31,6 пайыз 100 пуқара;

в) улыўма орта ҳәм орта арнаўлы, кәсип-өнер билимлендириў мәкемелерин питкериўши жаслар, сондай-ақ, жоқары оқыў орынларының мәмлекетлик грантлары бойынша питкериўшилери ушын 44,6 пайыз-141 пуқара;

г) мобилизациялық шақырыў резервинде хызметти өтеген ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлери қатарында мүддетли әскерий хызметтен босатылған шахслар 9,1 пайыз-29 пуқара;

д) қалалық бәнтликке көмеклесиў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар
ушын 4,1 пайыз-13 пуқара;

е) жазаны орынлаў мәкемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған
яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 6,0 пайыз-19 пуқара;

ж) адам саўдасынан жәбир көргенлер ушын 3,1 пайыз-1 пуқара муғдарында жумыс орынлары белгиленсин;

 1. Нөкис қаласында социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеп қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа орналастырыў
  ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға тийкар тастыйықлансын.
 2. Кәрханалар ҳәм мәкемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын
  2018-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2019-жыл 10-апрелден кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайыпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнигеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық көширмелерин қалалық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.
 3. Кәрхана ҳәм мәкемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл
  5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис–иләжлары ҳаққында»ғы Режеге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария-гигиена нормаларына
  ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.
 4. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда кәрхана ҳәм мәкемелердиң лаўазымлы шахсларына “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тен шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис–иләжлары ҳаққында»ғы Режениң 21-бәнтине муўапық нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте ҳәкимшилик жуўапкершилик белгиленеди.
 5. Нөкис қалалық бәнтликке көмеклесиў орайы директоры (С.Уразалиев) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм мәкеме басшыларына жеткерсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.
 6. 7. Нөкис қаласы ҳәкиминиң 2017-жыл 29-декабрдеги “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған пуқараларды жумысқа орналастырыў ушын бос жумыс орынларын 2018-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында»ғы 05/12-185-санлы шешими (“Нөкис ҳақыйқаты” газетасы 10-январь 2018-жыл №1-2(1155) өз күшин жойытқан деп есаплансын.
 7. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў қала ҳәкиминиң орынбасары П.Кудияров ҳәм қалалық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры С.Уразалиевке жүклетилсин.
 8. 9. Бул шешим қалалық «Нөкис ҳақыйқаты» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм де ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.
 9. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

 

 Нөкис қаласы ҳәкими ў.ў.а:                                               П.Турешев