Сайтка кириу

Нөкис қаласы Беруний көшеси «Светлана-Колус» ЖШЖ базары алдынан өтиўши Беруний көшесине жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI

 

NO’KIS QALASI

HA’KIMININ’ SHESHIMI

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI

NUKUS SHAHAR

HOKIMINING QARORI

A.Dosnazarov 96-jay

            Tel: (361) 222-71-01

«10» апрель 2018-жыл                 №05/04-65                           Нөкис қаласы

 

Нөкис қаласы Беруний көшеси «СветланаКолус» ЖШЖ базары алдынан өтиўши Беруний көшесине жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында.

 

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасының 2018-жыл 14-февраль 11/6-368-санлы автотранспорт айдаўшыларының тезликти асырыўы нәтийжесинде велосипед айдаўшылар ҳәм пиядаларды қағып кетиў жағдайлары көплеп ушырасып, аўыр ақыбетли жол транспорт ҳәдийселери келип шығып атырғанлығы себепли, автотранспортлардың қәўипсиз ҳәрекетлениўин тәмийинлеў мақсетинде, жол белгисин орнатыў ҳаққындағы усынысын қарап шығып, Өзбекистан Республикасының «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Нызамы («Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2013 йил 15апрел, 15-сон, 197-модда)ның 7-статьясына, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Нызамының 25-статьясына муўапық, транспорт қуралларының ҳәрекетлениўин тәртипке салыў, жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў мақсетинде,

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н :

 

  1. Нөкис қаласы Беруний көшеси «Светлана-Колус» ЖШЖ базары алдынан өтиўши Беруний көшесине пиядаларға арналған жолдан кесип өтиў орнының еки тәрепине 1.21 «Балалар» жол белгиси, 3.24 «Жоқары тезликти шеклеў»
    (50 км/с) жол белгиси ҳәм 7.2.1 «Тәсир етиў аралығы» (100 м) жол белгилери тийисли тәртипте орнатылсын.
  2. Жол белгисин белгиленген тәртипте орнатыў, Нөкис қалалық ишки ислер бөлими (Г.Аметов)не тапсырылсын.

3. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Нөкис қаласы ҳәкиминиң орынбасары И.Отегеновқа жүкленсин.

4. Бул шешим қалалық «Нөкис ҳақыйқаты» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм ҳәкимлик рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

5. Бул шешим рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.