Сайтка кириу

Нөкис қаласы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли  болған автомототранспорт қуралларын  ҳәм  тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў хаққында

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

НӨКИС ҚАЛАСЫ

ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ  

QORAQALPOG’ISTON
RESPUBLIKASI

NUKUS SHAHAR
HOKIMINING QARORI

А.Досназаров көшеси 96-жай                                 тeл: (361) 222-89-77, факс: 222-71-01

 

«_____ »   «_______»   2018ж.

 

№_______________

 

 

 

Нөкис қаласы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли  болған автомототранспорт қуралларын  ҳәм  тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў хаққында

 

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 31-январьдағы 54-санлы қарары менен тастыйықланған «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Реже (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 йил, 1-2-сон, 17-модда) ге ҳәм Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 22-декабрьдеги 1010-санлы қарары менен тастыйықланған «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртибин жеделлестириуге байланыслы косымша  ис-иләжлар ҳаққында»ғы Қарарына (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси 26.12.2017й.09/17/1010/0461-сон) тийкар ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018 жыл 8-январь күнги 03-08/13-01/11-санлы баянламасын басшылыққа алып, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы  Өзбекистан Республикасы  Нызамының 6-статьясы (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 йил, 9-сон, 320-модда) на муўапық, қала аймағында  барлық хожалық жүргизиўши  субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў мақсетинде, Нөкис қаласы ҳәкими

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

1.Төмендегилер:

а). Қала аймағындағы  мәкеме, кәрхана, шөлкем ҳәм фермер хожалықларының техникаларын  мәжбүрий техникалық көриктен  өткериў комиссия қурамы «1» — қосымшаға;

б). Қала аймағындағы мәкеме, кәрхана, шөлкем ҳәм фермер  хожалықларының қуралларын  мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси « 2 » — қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

  1. Қалалық ишки ислер бөлиминиң жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлимшеси менен транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ушын қаладағы зәрүр шараят ҳәм үскенелерге ийе болған техника хызметин көрсетиўши станциялар менен шәртнама дүзилгенлиги итибарға алынсын.
  2. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 31-январьдағы 54-саны менен тастыйықланған «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Режеге ҳәм Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 22-декабрьдеги 1010-санлы қарары менен тастыйықланған «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртибин жеделлестириуге байланыслы косымша ис-иләжлар ҳаққында»ғы Қарарына тийкар жолаўшы тасыўда пайдаланып атырған жеңил автомобиллер, автобуслар, киши автобуслар, адамларды турақлы түрде тасыў ушын қайта үскенеленген жүк автомобиллери, үлкен габаритли, аўыр ҳәм қәўипли жүклерди тасыў ушын арнаўлы транспорт қураллары ҳәм олардың тиркемелери бир жылда еки мәрте:

биринши басқыш 15-марттан 30-июнға дейин;

екинши баскыш 1-сентябрден 31-октябрге шекем мәжбүрий техникалық көриктен өткерилсин.

  1. Нөкис қаласы аймағында 2018-жылдың 31-августке шекем жеке меншик транспорт қураллары ҳәмде 15-марттан-30-июнь аралығында юридик шахслар есабындағы транспорт қураллары мәжбүрий мәмлекетлик техникалық көриктен өткерилсин.
  2. Нөкис қаласындағы пуқаралар ҳәм де мәкемелер, кәрханалар, шөлкемлер, компаниялар ҳәм бирлеспелер басшылары тәрепинен есабындағы автомототранспорт қуралларын 2018-жылғы мәжбүрий мәмлекетлик техникалық көриктен сапалы өткериўге таярлаў иләжлары көрилсин.
  3. Мәмлекетлик техникалық көрикти өткериў жумысларын төмен дәрежеде шөлкемлестирген мәкемелер, кәрханалар, шөлкемлер басшылары мәселеси Нөкис қаласы ҳәкимлиги жанындағы жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў комиссиясы мәжилисинде қарап шығып, оларға тийисли шаралар көрилетуғынлығы ескертилсин.
  4. Нөкис қаласы ҳәкиминиң 2017-жыл 6-марттағы «Нөкис қаласы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға  тийисли болған автомототранспорт  қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық   көриктен өткериў ҳаққында”ғы 06/03-26-санлы  шешими  («Нөкис ҳақыйқаты»газетасы 2016-жыл 11-март №7-8 (1125-сан)) өз күшин  жойытқан деп есаплансын.
  5. Бул шешим қалалық «Нөкис ҳақыйқаты» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб.сайтында жайластырылсын.
  6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў қала ҳәкиминиң орынбасары И.Утегеновқа жүкленсин.
  7. Усы шешим рәсмий жәрияланған күннен баслап өз күшине  киреди.

Ҳәким ў.ў.а:                                                          П.Турешев

 

                                                                                                          Нөкис қаласы ҳәкиминиң

                                                                                                             2018-жыл «____» ________

                                                                                                           ________ — санлы карарына

                                                                                                                            1-санлы қосымша

 

Нөкис қаласы аймағында автотранспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша комиссия

Қ У Р А М Ы

 

Комиссия баслығы:

 

М.Ажиниязов Нөкис қалалық Ишки ислер бөлими Жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлими баслығы
 

Комиссия баслығының орынбасары:

 

Б. Сапаров Нөкис қаласы мәмлекетлик транспорт қадағалаў инспекторы

 

 

Комиссия ағзалары:

 

Ж.Қайыпназаров Нөкис қаласы ҳәкиминиң транспорт мәселелери бойынша жетекши қәнийгеси

 

А. Мамбетов Нөкис қалалық «Нөкис Транспорт» басқармасы баслығы

 

Х.Бекчанов Нөкис қалалық мәмлекетлик Салық инспекциясы баслығы

 

А.Сапаров

 

 

Қ. Ажибаев

Нөкис қалалық Қаржы бөлими

баслығы ў.ў.а

 

«Нөкис ҳақыйқаты» газетасы редакторы

 

 

Т.Халықназаров

 

 

Нөкис қалалық «Абаданластырыў» басқармасы баслығы

 

 

Е.Исаков

 

Нөкис қалалық табиятты қорғаў бөлими баслығы

 

 

Нөкис қаласы ҳәкиминиң

                                                                                                             2018-жыл «____» ________

                                                                                                           ________ — санлы карарына

                                                                                                                           2-санлы қосымша

 

Нөкис қаласы аймағындағы мекеме ҳәм кәрханалардың транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

К Е С Т Е С И

 

 

Мекеме

 атамасы

Техникалық көриктен өтиў ўақты Техникалық көриктен өткерилгенлиги ҳаққында есабат

Тексериў өткерилетуғ- ын орны

 

 

1

Юридикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қураллары  

Биринши басқыш

 

01.03.2018-30.06.2018 ж.

 

 

 

01.07.2018 ж

 

«Арал-лада» ЖШЖ

 

 

2

Физикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қураллары  

Биринши басқыш

 

01.03.2018-31.08.2018 ж.

 

 

 

 

 

 

01.09.2018 ж.

 

«Арал-лада» ЖШЖ

 

 

3

Юридикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қураллары  

Екинши басқыш

 

01.09.2018-31.10.2018 ж.

 

 

 

 

 

01.11.2018 ж.

 

«Арал-лада» ЖШЖ

 

4

Физикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қураллары  

Екинши басқыш

 

01.09.2018-31.10.2018 ж.

 

 

 

 

 

01.11.2018 ж.

 

«Арал-лада» ЖШЖ