Сайтка кириу

Нөкис қаласы 4Р-191 «Нөкис киши айланба жолы» 16-18 км аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

14.09.2017                                                                               №05/09-140                                                                                 Нөкис қаласы                                                   

Нөкис қаласы 4Р-191 «Нөкис киши айланба жолы» 16-18 км аралығында жол ҳәрекет қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасының 2017-жыл 1-июль күни 2380-санлы автотранспорт айдаўшыларының тезликти асырыўы нәтийжесинде велосипед айдаўшылар ҳәм пиядаларды қағып кетиў жағдайлары көплеп ушырасып, аўыр ақыбетли жол транспорт ҳәдийселери келип шығып атырғанлығы себепли, автотранспортлардың қәўипсиз ҳәрекетлениўин тәмийинлеў мақсетинде, жол белгисин орнатыў ҳаққындағы усынысын қарап шығып, Өзбекистан Республикасының «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Нызамы («Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2013 йил 15 апрел, 15-сон, 197-модда)ның
7-статьясына,  Өзбекистан Республикасы «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Нызамының 25-статьясына тийкарланып

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И :

1.Нөкис қаласы 4Р-191 «Нөкис киши айланба жолы»ның 16-18 км аралығында, Х.Абдамбетов көшеси Шымбай гүзары кесилиспесинен Х.Режепов көшеси аралығында саат 07-00 ден 20-00 лер арасында 3.24 «Жоқары тезлик шекленген» (50 км/с) жол белгиси, 7.2.1 «Тәсир етиў аралығы» (1500 метр) ҳәм 7.5.4 «Тәсир етиў ўақыты» қосымша мағлыўмат белгилери орнатылсын.

2.Жол белгилерин  белгиленген тәртипте орнатыў, Нөкис қалалық ишки ислер бөлими (Г.Сейтназаров)не тапсырылсын.

3.Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Нөкис қаласы ҳәкиминиң  биринши орынбасары А.Ибрагимовқа  жүкленсин.

4.Бул шешим қалалық «Нөкис ҳақыйқаты» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм ҳәкимлик рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

5.Бул шешим рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.